Handelaarsvergunning voor ethylalcohol en alcoholhoudende dranken

Wie als handelaar alcohol wil verkopen, moet beschikken over een handelaarsvergunning ‘ethylalcohol of alcoholhoudende dranken’. Dit geldt zowel voor groot- als kleinhandel. Het betreft alcoholhoudende dranken ‘in verbruik’ (de accijnzen werden reeds betaald). Dit geldt niet voor de horeca waar het verbruik ter plaatse is.

Deze handelaarsvergunning moet je aanvragen bij de FOD Financiën, Douane en Accijnzen.

Voorwaarden

Deze vergunning geldt voor personen wiens activiteit er in bestaat, geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, ethylalcohol of alcoholhoudende dranken waarop de accijnzen reeds werden betaald, te kopen en te verkopen.

Deze vergunning geldt niet voor plaatsen waar alcoholhoudende dranken worden verkocht voor gebruik ter plaatse (hotels, restaurants, cafés).

Procedure

Via het aanvraagformulier dien je de vergunning aan te vragen bij de Gewestelijke Directie der Douane en Accijnzen.


Gewestelijke Directie der Douane en Accijnzen
Voorstraat 43 bus 70
3500 Hasselt
Tel.: 02 576 17 50 – Fax: 02 579 79 41
E-mail: gew.dir.da.hasselt@minfin.fed.be

Indien er sprake is van meerdere vestigingen in verschillende regio’s, gebeurt de indiening bij de Centrale Administratie der Douane en Accijnzen.

Voor ambulante handelaars moet de aanvraag gebeuren bij de Gewestelijke Directie der Douane en Accijnzen die bevoegd is over het gebied waar de maatschappelijke zetel van de ambulante handelaar is gevestigd, zelfs indien de handelsactiviteiten plaatsvinden in andere regio's.

Richtlijnen en uitleg bij de aanvraag werden gebundeld in een verklarende nota.

Regelgeving


Contactinformatie