Huisvuilophaling

Limburg.net is de afvalintercommunale van Limburg en Diest. Ze staat in voor de afvalpreventie en inzameling van de gemeenten in de provincie Limburg en de stad Diest. Ook in Gingelom is Limburg.net verantwoordelijk voor de huisvuilophaling.

 

Sinds 01/01/2022 is de gemeente Gingelom ook toegetreden tot het Optimo systeem van Limburg.net. In de zitting van de gemeenteraad van 25/01/2022 werd het aangepaste afvalreglement goedgekeurd.

Wat wordt aan huis opgehaald?

 

Bij de huis-aan-huisinzamelingen moet het huishoudelijk afval, van welke fractie ook, in de voorgeschreven recipiënten (zakken, container, dozen,..) aangeboden worden en op de rand van de openbare weg geplaatst worden.

Jouw afval klaarzetten voor ophaling moet vóór 6:00 ’s morgens en mag pas na 18:00 van de dag voordien.

  • PMD, restafval en textiel worden in zakken ingezameld in dezelfde vrachtwagen, waarbij de zakken nadien door Limburg.net op kleur terug worden uitgesorteerd (Optimo-systeem).
  • GFT wordt tweewekelijks opgehaald met een aparte vrachtwagen.
  • Papier en karton wordt maandelijks aan huis opgehaald.
  • Grof vuil en asbest wordt door Limburg.net opgehaald.  Dit gebeurt enkel op afroep en tegen betaling.

De afvalstoffen die worden ingezameld via de Optimo-inzameling worden uitsluitend aangeboden in de officiële zakken met het Limburg.net logo. Je kan ze aankopen in de daarvoor aangeduide verkooppunten.

Exacte data van de ophaling en de verkooppunten van de afvalzakken staan vermeld in de afvalkalender die jaarlijks huis aan huis bedeeld wordt.

De afvalkalender kan ook online bekeken worden. Synchroniseer dit met jouw agenda en je vergeet geen enkele ophaling meer.

Is jouw afval niet opgehaald? Of heb je andere klachten over de huisvuilinzameling? Meld dit via Limburg.net of het gratis nummer 0800 90 720.

Huisvuilzakken en GFT-sticker

Elk gezin op het grondgebied van de gemeente Gingelom betaalt een jaarlijkse afvalbelasting aan Limburg.net. In dit bedrag zit een jaarlijks quotum aan huisvuilzakken inbegrepen.

De prijs van de GFT-sticker zit niet inbegrepen in dit bedrag. Zo krijgt iedereen de vrije keuze om deze al dan niet aan te schaffen. Thuiscomposteerders kiezen er bijvoorbeeld vaak voor om geen GFT-sticker aan te schaffen.

Het jaarlijks quotum huisvuilzakken en de GFT-sticker zijn verkrijgbaar vanaf midden februari in het gemeentehuis en bij de verschillende handelszaken in de gemeente.
De exacte datum en de verschillende locaties waar de huisvuilzakken kunnen worden afgehaald en de GFT-sticker kan worden aangekocht worden jaarlijks via verschillende kanalen meegedeeld, bvb via de afvalkalender.  

Tip: Om je huisvuilzakken af te halen en de GFT-sticker te kopen, heb je steeds jouw identiteitskaart nodig. Vergeet deze dus zeker niet!

De GFT-sticker blijft gelden tot en met 31/03 van het jaar erop. Kleef je nieuwe GFT-sticker dus vóór 01/04 van elk jaar op jouw container. Indien je na 01/04 nog geen nieuwe sticker hebt op jouw container, wordt jouw container niet geledigd.

Waar naartoe met ander afval?

Glazen flessen en bokalen, leeg en uitgespoeld, zonder doppen of deksels, kan je deponeren in een glascontainer of glasbol. Je kan er wit of gekleurd glas deponeren maar geen vlak glas, lampen, hittebestendig glas of porselein.

Je vindt in onze gemeente ook textielcontainers terug voor het deponeren van allerlei kleding, huishoudlinnen, beddengoed (lakens en dekens), oude schoenen, handtassen en lederwaren. Ook versleten en beschadigd textiel valt hieronder.

Met andere afvalstoffen kan je terecht op het sorteerpark.

Regeling voor de minder mobiele inwoners

Bij minder mobiele inwoners (oudere en mindervalide inwoners) wordt het gesorteerde afval maandelijks aan huis ingezameld door de technische dienst. Je komt in aanmerking als je in het gezin niet over een auto beschikt én:

  • Ofwel minstens 70 jaar bent en alleen woont of samenwoont met een partner of aanverwanten die allen ouder zijn dan 70 jaar én je een attest van de huisarts kunt voorleggen waaruit blijkt dat je in de definitieve onmogelijkheid verkeert om jouw woonst zonder hulp van derden te verlaten.
  • Ofwel alleen woont én een attest van de dienst voor mindervaliden kunt voorleggen waaruit blijkt dat je tot categorie III op de schaal van zelfredzaamheid behoort (12 punten).

Contactinformatie