Huisvuilophaling

Limburg.net is de afvalintercommunale van Limburg en Diest. Ze staan in voor de afvalpreventie en inzameling voor de gemeenten in de provincie Limburg en de stad Diest. Ook in Gingelom is Limburg.net verantwoordelijk voor de huisvuilophaling.

Wat wordt aan huis opgehaald?

Bij de huis-aan-huisinzamelingen moet het huishoudelijk afval, van welke fractie ook, in de voorgeschreven recipiënten (zakken, container, dozen,..) aangeboden worden en op de rand van de openbare weg geplaatst worden.

De aanbieding van het huishoudelijk afval gebeurt voor 06:00 ’s morgens. Je mag het de dag voordien al klaar zetten, maar pas na 18:00.

  • PMD, GFT en restafval worden tweewekelijks aan huis opgehaald.
  • Papier en karton wordt maandelijks aan huis opgehaald.
  • Grof vuil wordt door Limburg.net opgehaald.  Dit gebeurt enkel op afroep en tegen betaling.

De exacte data staan vermeld in de afvalkalender die jaarlijks huis aan huis bedeeld wordt. De afvalkalender kan ook online bekeken worden. Ga hiervoor naar de website van Limburg.net. Geef je gemeente, straat en nummer in en je krijgt de juiste ophaaldata.

Is je afval niet opgehaald? Of heb je andere klachten over de huisvuilinzameling? Meld dit aan Limburg.net of via het gratis nummer 0800 90 720.

Glazen flessen en bokalen, leeg en uitgespoeld, zonder doppen of deksels, kan je deponeren in een glascontainer of glasbol. Je kan er wit of gekleurd glas deponeren maar geen vlak glas, lampen, hittebestendig glas of porselein.

Je vindt in onze gemeente ook textielcontainers terug voor het deponeren van allerlei kleding, huishoudlinnen, beddengoed (lakens en dekens), oude schoenen, handtassen en lederwaren. Ook versleten en beschadigd textiel valt hieronder.

Met andere afvalstoffen kan je terecht op het sorteerpark.

Regeling voor de minder mobiele inwoners

Bij minder mobiele inwoners (oudere en mindervalide inwoners) wordt het gesorteerde afval maandelijks aan huis ingezameld door de technische dienst. Je komt in aanmerking als je in het gezin niet over een auto beschikt en je:

  • Ofwel minstens 70 jaar bent en alleen woont of samenwoont met een partner of aanverwanten die allen ouder zijn dan 70 jaar én je een attest van de huisarts kunt voorleggen waaruit blijkt dat je in de definitieve onmogelijkheid verkeert om je woonst zonder hulp van derden te verlaten.
  • Ofwel alleen woont én een attest van de dienst voor mindervaliden kunt voorleggen waaruit blijkt dat je tot categorie III op de schaal van zelfredzaamheid behoort (12 punten).

Contactinformatie