Aanleg & onderhoud Kleine Landschapselementen

Sinds 1/06/2007 is er een gemeentelijke subsidie voor de aanleg én het onderhoud van kleine landschapselementen (KLE’s). Met deze subsidie beoogt het gemeentebestuur het herstel van hoogstamboomgaarden, hagen, houtkanten, holle wegen, poelen,… die zo typisch zijn voor ons Zuid-Haspengouws landschap.

Vóór de ruilverkaveling in Gingelom was ons landschap rijk aan KLE’s. Maar omdat Gingelom 1 van de eerste ruilverkavelingen van het land kende, waarbij bijzonder weinig aandacht werd besteed aan de natuur- en landschapsfunctie van de agrarische gebieden, gingen hectaren hoogstamboomgaarden en andere KLE’s verloren. Open akkers bepalen nu het landschap.

KLE’s zijn echter belangrijk voor de typische fauna en flora, alsook voor de diversiteit van soorten. Het stimuleren van de aanleg en het onderhouden van bestaande KLE’s kunnen fauna en flora positieve beïnvloeden, hetgeen ook het landschap alleen maar ten goede kan komen.

Door de opkomst van de laagstamfruitteelt heeft de hoogstamboomgaard voor de fruitopbrengst nauwelijks nog economisch belang. Het ecologisch belang is echter enorm! Hoogstamboomgaarden omzoomd met hagen (meestal meidoorn) vormen een belangrijke overgangsfunctie tussen de dorpskernen en het open akkerlandschap. Omwille van de diversiteit van de oude fruitrassen zijn ze een belangrijk biotoop voor heel wat streekeigen planten en dieren.

Ook toeristisch-economisch zijn KLE’s niet zonder belang, denk maar aan de vele toeristen die de prachtige bloei van de hoogstamboomgaarden willen beleven, samen met een wandeling langs weiden en holle wegen.

We willen dit cultuurpatrimonium niet verloren laten gaan! Om de resterende boomgaarden en andere KLE’s veilig te stellen en opnieuw aan te vullen met jonge aanplantingen, kan je een premie aanvragen voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen.

De premie kan je aanvragen via het aanvraagformulier. Vergeet ook niet om de nodige bijlagen (topografische kaart, kadasterplan met aanduiding van maten en situering van KLE, minstens 2 foto's, onderhoudscontract/getuigschrift) te bezorgen.

Voorwaarden

Alle voorwaarden zijn na te lezen in het subsidiereglement.

Bedrag

  • Een max. van €250 /subsidie-onderdeel /jaar, met uitzondering van de aanleg van en het achterstallig onderhoud van hoogstamfruitbomen waar een max. van €500 /jaar geldt.
  • Een max. van €500 /jaar voor de combinatie van verschillende subsidie-onderdelen.
  • Een min. van 1 en max. 2 ploegdagen waarbij een landschapsteam via de samenwerking tussen de gemeente en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren zorgt voor de uitvoering van een aantal meer omvangrijke landschapswerken. De werken moeten minstens voldoen aan de bepalingen uit dit subsidiereglement.

Het volledige overzicht per subsidie-onderdeel is terug te vinden in het subsidiereglement.


Contactinformatie