Private ingebruikname van het openbaar domein

Als handelaar of horeca uitbater moet je een aanvraag indienen bij de gemeente voor de private ingebruikname van het openbaar domein. Het betreft o.a. de uitstalling van koopwaar en het plaatsen van publiciteits- of decoratiemateriaal.

Voorwaarden

Bij het plaatsen van de uitstallingen, publiciteits- of decoratiemateriaal moet je rekening houden met volgende basisvoorwaarden:

 • Een vrije doorgang van minimum 1,5 meter voor de voetgangers.
 • De geleidetegels voor blinden en slechtzienden moet altijd vrij blijven.
 • Koopwaren mogen enkel uitgestald worden op een verhoging van 70 cm, de ruimte eronder moet vrij blijven.
 • Een menu-/stoepbord mag niet hoger zijn dan maximum 1,20 meter en maximaal 80 cm breed.
 • De uitstalinrichtingen en het publiciteits-/decoratiemateriaal mogen enkel overdag uitgestald staan, tijdens de openingsuren van de achterliggende zaak.
 • De uitstalinrichtingen en het publiciteits-/decoratiemateriaal moeten zorgvuldig onderhouden worden. 

Er kunnen bijkomende voorwaarden opgelegd worden. Deze worden gespecifieerd in de vergunning.

Procedure

Voor het bekomen van een toelating voor de private ingebruikname van het openbaar domein neem je in eerste instantie contact op met de dienst wonen en leven via de hiernaast vermelde contactgegevens of per e-mail aan economie@gingelom.be.

Eens de aanvraag volledig is, beslist de gemeente over de toekenning van de toelating.

Meebrengen

Verzamel alvast de volgende documenten om jouw aanvraag te vervolledigen:

 • Grondplan van de bestaande toestand waar je je uitstalling of publiciteits-/decoratiemateriaal wenst te plaatsen, inclusief:
  • De intekening van de inname met vermelding van alle afmetingen.
  • Straatbreedte en breedte van het voetpad.
  • Afstand tussen het handelspand en de inname.
  • Intekening van obstakels (=bomen, verkeerslichten, …) in de directe omgeving.
 • Minimum 3 kleurenfoto’s van de locatie, vanuit verschillende hoekpunten.
 • Minimum 1 kleurenfoto van het betreffende materiaal.

Regelgeving

Meer informatie is terug te vinden in het Gas-reglement.


Contactinformatie