Sportverenigingen

Fotocollage sportverenigingenIn Gingelom zijn er bijna 40 sportverenigingen actief die door de sportraad erkend zijn. Er is een jeugdwerking bij de voetbalverenigingen, de taekwondo- en de gymclub.

De erkende verenigingen worden financieel en logistiek ondersteund.

Sportclubs waarvan de leden een fysieke inspanning moeten leveren worden gesubsidieerd via het Subsidiereglement sportfysieke sportverenigingen.

Sportclubs met een jeugdwerking bekomen voor de gediplomeerde jeugdsportbegeleiders een subsidie via het Subsidiereglement Impulssubsidie kwaliteitsverhoging van de JSB in de sportverenigingen.

Sportclubs die wedstrijden organiseren of waarvan de leden geen fysieke inspanning doen ontvangen een subsidie via het Subsidiereglement sportsociale en sportorganiserende sportverenigingen.

Sportclubs die meewerken aan een gemeentelijke activiteit voor een goed doel ontvangen een subsidie via het Subsidiereglement voor sportverenigingen – goed doel.

Voor het aanvragen van logistieke steun door sportverenigingen is het algemeen retributie- en uitleenreglement van toepassing.