Sportverenigingen

Fotocollage sportverenigingenIn Gingelom zijn er bijna 40 sportverenigingen actief die door de sportraad erkend zijn. Er is een jeugdwerking bij de voetbalverenigingen, de taekwondo- en de gymclub.

De erkende verenigingen worden financieel en logistiek ondersteund.

Sportclubs bekomen een subsidie overeenkomstig de criteria vermeld in het Subsidiereglement Gingelomse sportverenigingen.

Sportclubs met een jeugdwerking bekomen voor de gediplomeerde jeugdsportbegeleiders een subsidie via het Subsidiereglement Impulssubsidie kwaliteitsverhoging van de JSB in de sportverenigingen.

Voor het aanvragen van logistieke steun door sportverenigingen is het algemeen retributie- en uitleenreglement van toepassing.