Stemmen bij volmacht

Voor de verkiezingen van 09/06/2024 geldt nog steeds de stemplicht.

Indien je toch niet kan gaan stemmen voor een bepaald aantal redenen, kan je een volmacht geven aan een andere kiezer, die dan in jouw naam gaat stemmen.

De reden voor de volmacht moet op het volmachtformulier geattesteerd worden door bijvoorbeeld de arts, werkgever, directie, ... of door de burgemeester.
Ingeval dit aan de burgemeester moet worden voorgelegd, moet je een afspraak maken bij de dienst burgerzaken. Neem hierbij in ieder geval het ingevulde formulier mee, jouw eID, jouw stavingsstukken of verklaring op eed.

De nodige formulieren, meer uitleg over de volmacht en over wat de volmachtkrijger moet doen, zijn te vinden op de website van de FOD Binnenlandse Zaken.

Opgelet! Voor de verkiezingen van oktober 2024 is er geen stemplicht meer en moet je geen volmacht regelen.


Contactinformatie