Aanwerving deskundige interne preventie en noodplanning (B1-3)

Wat zijn je taken?

Als deskundige interne preventie en noodplanning neem je de tweeledige taak op van preventieadviseur en coördinator noodplanning voor de gemeente Gingelom.

Je staat in voor het voorbereiden, implementeren en opvolgen van de reglementering en taken inzake preventie en bescherming op het werk met het doel een actief preventie- en veiligheidsbeleid binnen de organisatie te realiseren.

Je draagt de verantwoordelijkheid voor de noodplanning en het crisisbeheer op het grondgebied van de gemeente.

Je staat in voor de organisatie van het evenementenloket.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Aanwervingsvereisten:

  • Je beschikt over een diploma van bachelor (B-niveau).
  • Het getuigschrift “Preventieadviseur niveau 2” moet behaald worden binnen twee jaar na aanwerving.
  • Je bent in het bezit van een rijbewijs categorie B.
  • Slagen voor de selectieprocedure (schriftelijk, capaciteitstest, mondeling

Kennis en vaardigheden:

Je beschikt over een goede kennis van:

  • de wetgeving Bescherming en Preventie op het Werk en basiskennis van de codex op het Welzijn,
  • regelgeving omtrent noodplanning en crisisbeheer op lokaal niveau,
  • de werking van het gemeentebestuur en de organisatiestructuur.

Je kan zelfstandig complexe problemen die betrekking hebben op het eigen vakgebied analyseren, oplossen en voorstellen formuleren.

Je werkt doelgericht en gestructureerd, plant acties en projecten, bepaalt objectieven en prioriteiten.

Je blijft resultaat- en kwaliteitsgericht werken onder tijdsdruk en in moeilijke omstandigheden.

Wat ga je verdienen?

Het gaat om een voltijdse betrekking (38u/week) in contractueel dienstverband voor onbepaalde duur.

Het loon is conform de wettelijke barema’s (min. bruto maandwedde: € 2.940,86 te verhogen door, afhankelijk van je werkervaring, een anciënniteitstoeslag tot een bruto maandwedde van € 4.955,26). Je krijgt haardgeld/standplaatstoelage, maaltijdcheques, fietsvergoeding, 2de pensioenpijler, een gratis hospitalisatieverzekering en extra legale voordelen.

Hoe stel je je kandidaat?

Jouw sollicitatiebrief vergezeld van CV richt je vóór 13 mei 2024 aan:
Gemeente Gingelom, Cel interne zaken, Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom of via personeelsdienst@gingelom.be

Wens je meer informatie over de functiebeschrijving?

Personeelsdienst 011 88 04 87 – personeelsdienst@gingelom.be

 

Contactinformatie