Wekelijkse rustdag en sluitingsuren

Als handelaar moet je verplicht een wekelijkse rustdag hebben, behoudens uitzonderingen. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint om 05:00 of om 13:00 en eindigt de volgende dag op hetzelfde uur.

De gemeente kan op jaarbasis 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag verlenen.

Je moet als handelaar eveneens de wettelijke sluitingsuren respecteren, behoudens uitzonderingen. De gemeente kan ook een afwijking toestaan op de verplichte sluitingsuren. Het aantal afwijkingen is beperkt tot maximaal 15 per jaar.

Voor de nachtwinkels (nightshops) liggen de sluitingsuren tussen 07:00 en 18:00.

Voorwaarden

Tijdens de wekelijkse rustdag:

 • Heeft de consument geen toegang tot de vestigingseenheid.
 • Is de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument verboden.
 • Is de rechtstreekse levering van diensten aan de consument verboden.
 • Zijn thuisleveringen niet toegelaten.

De wekelijkse rustdag moet gedurende minstens 6 maanden dezelfde blijven.
Een handelaar mag een andere dag dan zondag kiezen als wekelijkse rustdag. In dat geval moet hij de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur duidelijk en leesbaar uithangen.

De gemeente kan onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toestaan op de wekelijkse rustdag:

 • Op vraag van 1 of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden.
 • Naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of -markten.
 • Er kunnen maximaal 15 afwijkingen per jaar worden toegestaan.
 • Een afwijking geldt voor het volledige of voor een deel van het grondgebiede, maar kan nooit op individuele basis worden verleend.

Als handelaar moet je je houden aan de wettelijke sluitingsuren.
Handelszaken moeten sluiten, behoudens uitzonderingen:

 • Vóór 05:00 en na 20:00.
 • Vóór 05:00 en na 21:00 op vrijdag en op de werkdagen die aan een wettelijke feestdag voorafgaan.
  Als de wettelijke feestdag een maandag is, dan mag de winkel de zaterdag daarvoor tot 21:00 open blijven.

De gemeente kan onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toestaan op de wettelijke sluitingsuren. De voorwaarden zijn dezelfde als deze van de wettelijke rustdag.

Procedure


Voor het bekomen van een afwijking op de wekelijkse rustdag of de verplichte sluitingsuren neem je in eerste instantie contact op met de dienst wonen en leven via de hiernaast vermelde contactgegevens of per e-mail aan economie@gingelom.be.

Regelgeving

Wet van 10/11/2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (artikel 15).


Contactinformatie