Je belastingaangifte indienen: FOD Financiën maakt het je gemakkelijk!

Je belastingaangifte indienen: FOD Financiën maakt het je gemakkelijk!

De belastingaangifte… een opdracht die elk jaar terugkeert. Welke mogelijkheden zijn er om alle documenten correct en tijdig te verzenden? We zetten ze even op een rijtje.

Je krijgt een voorstel van vereenvoudigde aangifte

Controleer zorgvuldig jouw gegevens.
Zijn jouw gegevens juist en volledig? Dan moet je niets doen.

Jouw gegevens zijn onjuist of onvolledig? Je bent verplicht om dat aan de FOD Financiën te melden. Verbeter dit voorstel via MyMinfin.be (Tax-on-web) of vul het papieren antwoordformulier in en stuur het terug.

Je vult zelf jouw aangifte in

Jouw aangifte gemakkelijk en snel invullen? Dat doe je online via MyMinfin.be!

Hoe inloggen?

 • Met jouw elektronische identiteitskaart, een kaartlezer (met of zonder kabel) en jouw pincode.
  Ben je jouw pincode verloren of vergeten of is jouw identiteitskaart geblokkeerd? Surf dan naar mybelgium.be en klik op > pin- en pukcodes.
 • Met de toepassing ‘Itsme’ op jouw smartphone.

Aangifte ingevuld? Vergeet niet om deze op te sturen door te klikken op ‘Bevestigen voor verzending’ en vervolgens op ‘Indienen’.

Je dient een gezamenlijke aangifte in? Jij en jouw partner moeten beiden elektronisch handtekenen.

Je hebt hulp nodig om jouw aangifte in te vullen

Heb je een vraag?

 • Raadpleeg de FAQ van FOD Financiën via www.fin.belgium.be.
 • Contacteer het contact center van FOD Financiën (financien.belgium.be/nl/contact) via hun online formulier of via 025 72 57 57 (normaal tarief - elke dag beschikbaar van 09:00 tot 17:00).

Je wilt jouw aangifte laten invullen

Experten van de FOD Financiën helpen je graag in Gingelom:

Wanneer? Woensdag 05/06/2024 van 09:00 - 12:00 en van 13:00 - 15:00.

Waar? Gemeentehuis Gingelom, Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom. 

OPGELET! Je dient hiervoor een afspraak te maken. Je kan hier je afspraak boeken. 

Wat breng je mee?

 • Elektronische identiteitskaart. Kom je voor iemand anders? Breng dan ook een kopie van zijn/haar identiteitskaart én een volmacht mee.
 • Gezinstoestand (trouwboekje).
 • Attesten van giften.
 • Bankuittreksels van ontvangen of betaalde onderhoudsuitkeringen.
 • Eventueel attest vakbondsbijdrage.
 • Aanslagbiljetten onroerende voorheffing.
 • Bewijs van gestorte levensverzekeringspremie, pensioensparen, …
 • Attest aflossing hypothecaire lening.
 • Aanslagbiljet aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022).
 • Alle andere nuttige gegevens voor het invullen van de aangifte.
 • Loonfiches, fiches van werkloosheidsuitkeringen, pensioenen of andere vervangingsinkomsten zijn niet nodig BEHALVE indien het over buitenlandse inkomsten gaat.

Meer info? Surf naar www.fin.belgium.be.