Ambulante activiteiten (algemeen)

Een ambulante activiteit is de verkoop, het te koop aanbieden of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten en diensten, door een handelaar en dit buiten de vestiging vermeld in zijn inschrijving in de KBO (= Kruispuntbank van Ondernemingen) of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt.
Alle gemarkeerde elementen bepalen of er sprake is van ambulante activiteit. Ze zijn cumulatief. M.a.w. als één van de elementen niet van toepassing is, is er geen sprake van een ambulante activiteit.

Voorwaarden

Om een ambulante activiteit te kunnen uitoefenen heb je een ‘machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten’ (=leurkaart) nodig. Deze elektronische machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.

Bij de verkoop van voeding moet je beschikken over een erkenning, registratie of toelating van FAVV (=Federaal Agentschap voor de Veiligheid in de Voedselketen).

Wil je gegiste en/of sterke dranken schenken, dan is een drankvergunning voor rondreizende drankgelegenheid vereist. Deze vergunning moet je aanvragen in de gemeente waar je gedomicilieerd bent. In Gingelom kan je hiervoor terecht bij de dienst burgerzaken.

Je moet ook in het bezit zijn van een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en brand, en indien van toepassing, een keuringsattest voor je gas- en/of elektriciteitsinstallatie.

Uitzonderingen

Bepaalde vormen van ambulante handel zijn niet onderworpen aan de wet van de ambulante activiteiten. Het betreft activiteiten die voldoen aan de definitie van een ambulante activiteit maar die, wegens hun specifieke aard of omdat er voldaan is aan bepaalde voorwaarden, vrijgesteld zijn van de algemene verplichtingen en beperkingen. Voor hun gelden er wel nog specifieke voorwaarden. Alle vrijgestelde ambulante activiteiten en de desbetreffende verplichtingen zijn gebundeld in de leidraad voor lokale besturen.

Regelgeving


Contactinformatie