Gewestplan

Het gewestplan is een verouderd planningsinstrument dat enkel nog van kracht is op die plekken waar het niet vervangen werd door een nieuwer plan. De bestemmingen van het gewestplan zijn op vele plekken gewijzigd door de opmaak van 'ruimtelijke uitvoeringsplannen' (RUP's).

Het gewestplan Sint-Truiden-Tongeren, dat ook van toepassing is voor het grondgebied van de gemeente Gingelom, werd definitief vastgesteld bij koninklijk besluit van 05/04/1977. Bij besluit van de Vlaamse regering van 09/09/1997 werd een gedeeltelijke wijziging van het dit gewestplan definitief vastgesteld.

Wil je weten welke bestemming geldt op een bepaald perceel, dan vraag je dit best na bij de dienst wonen en leven.
Wij hebben een overzicht van alle geldende plannen (ruimtelijke uitvoeringplannen van gewest, provincie of gemeente, maar ook bijzondere plannen van aanleg) die het gewestplan intussen mogelijks hebben vervangen.

Wens je zelf de oude gewestplannen te raadplegen, dan kan dat op de website van GeoPunt (aan de linkerkant van het scherm 'gewestplan' kiezen).

Wetgeving rond de gewestplannen

 


Contactinformatie