Ruimtelijk uitvoeringsplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) doet geen uitspraken over concrete dossiers en vergunningen. Hiervoor worden ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) opgesteld.

Een RUP bepaalt:

  • Welke activiteiten er mogen plaatsvinden op een bepaald perceel (stuk grond).
  • Waar al dan niet mag worden gebouwd en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructies in een bepaalde zone moeten voldoen.
  • Hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

In Gingelom zijn volgende RUP’s van toepassing:

RUP school De Kleurenboom – Montenaken

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “School Kleurenboom – Montenaken” werd bij besluit van 20/07/2011 goedgekeurd door de Bestendige Deputatie.

Plannen:

Teksten:

RUP school De Groeiboog – Jeuk

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “School De Groeiboog – Jeuk” werd bij besluit van 20/07/2011 goedgekeurd door de Bestendige Deputatie.

Plannen:

Teksten:

RUP Dorpskouter en woonbeleid

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Dorpskouter en woonbeleid” werd bij besluit van 21/09/2011 goedgekeurd door de Bestendige Deputatie.

Plannen:

Teksten:

RUP Jeuk Roost

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Jeuk Roost” werd bij besluit van 24/10/2013 gedeeltelijk goedgekeurd door de Bestendige Deputatie.

Plannen:

Teksten:

PRUP RWZI Gingelom – Muizen

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “RWZI Gingelom – Muizen” werd door de provincieraad van Limburg definitief vastgesteld bij besluit van 15/03/2017.

Plannen:

Teksten:


Contactinformatie