Ruimtelijk structuurplan

Gingelom bepaalt de krijtlijnen van de ruimtelijke ontwikkeling van haar grondgebied, binnen het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het provinciaal ruimtelijk structuurplan. De visie vertalen we in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) waarin beschreven staat hoe Gingelom er in de toekomst moet uitzien.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Gingelom is door de Bestendige Deputatie definitief goedgekeurd op 11 september 2008 en is online beschikbaar.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan bestaat uit een tekstgedeelte en een groot aantal bijhorende kaarten:

Er zijn 3 tekstdelen te onderscheiden :

Klik hier om de kaarten te bekijken.