Machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (=leurkaart)

Een ambulante activiteit heeft betrekking op de verkoop van producten of diensten buiten de vestigingsplaats(en) van je onderneming.

Voor het uitoefenen van ambulante activiteiten heb je een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (=leurkaart) nodig. Deze leurkaart moet je aanvragen bij een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.

Voorwaarden

Je hebt als handelaar een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (=leurkaart) nodig als je producten of diensten verkoopt, te koop aanbiedt of uitstalt met het oog op verkoop aan een consument buiten je vestigingsplaats(en).

Er zijn 3 soorten leurkaarten:

  • De machtiging als werkgever.
  • De machtiging als aangestelde A (geldig op alle toegelaten plaatsen, uitgezonderd ten huize van de consument).
  • De machtiging als aangestelde B (geldig op alle toegelaten plaatsen ten huize van de consument inbegrepen).

Voor volgende ambulante activiteiten is geen machtiging nodig.
(Artikel 5 van de Wet van 25/06/1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante- en kermisactiviteiten)

Procedure

Je vraagt de leurkaart aan bij een ondernemingsloket naar keuze.
Het ondernemingsloket ontvangt de aanvragen, controleert de toekenningsvoorwaarden en geeft of weigert de machtiging. Bij de ontvangst van jouw machtiging word je als handelaar automatisch ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De ondernemingsloketten geven alleen nog elektronische machtigingen uit, in de vorm van een plastic badge met een QR-code. De oude papieren versies zijn niet meer geldig.

Meebrengen

Volgende documenten dien je standaard mee te brengen:

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico ten opzichte van derden.
  • Bij verkoop van voeding: een registratie, erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).

Voor een machtiging ambulante activiteiten, inclusief ten huize van de consument, moet je ook een bewijs van goed gedrag en zeden meebrengen.

Voor je afspraak bij het ondernemingsloket neem je best telefonisch contact op met het ondernemingsloket en informeer je naar de benodigde documenten.

Bedrag

Een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten kost:

  • € 150 voor een machtiging als werkgever.
  • € 100 voor een machtiging als aangestelde - verantwoordelijke.

Uitzonderingen

Bepaalde vormen van ambulante handel zijn niet onderworpen aan de wet van de ambulante activiteiten. Zij hebben geen leurkaart nodig.
Alle vrijgestelde ambulante activiteiten en de desbetreffende verplichtingen zijn gebundeld in de leidraad voor lokale besturen.

Regelgeving

 


Contactinformatie