Kermissen (algemeen)

Een kermis is elke manifestatie, ingericht of voorafgaand toegelaten door de gemeente om, op vastgelegde plaatsen en tijdstippen, de uitbaters van kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie, met of zonder bediening aan tafel, samen te brengen.
Een kermisactiviteit is de verkoop, het te koop aanbieden of de uitstalling met het oog op de verkoop van diensten in het kader van een uitbating van kermisattracties of in het kader van de uitbating van vestigingen van kermisgastronomie (met of zonder bediening aan tafel).

Voorwaarden

Een openbare kermis, georganiseerd door de gemeente of een concessionaris, al dan niet op openbaar of privé domein, staat vermeld in het gemeentelijk reglement. De standplaatsen gelegen op het openbaar domein zijn gekoppeld aan een abonnement. Een standplaats op privé domein kan enkel toegewezen worden voor de duur van de kermis.

Voor een standplaats op de openbare kermis moet je je kandidaat stellen bij de gemeente. Je kan een standplaats aanvragen voor een abonnement of voor de duur van de kermis. Een abonnement is de regel, een standplaats voor de duur van de kermis is slechts bij uitzondering.

Een private kermis wordt georganiseerd door een privé-organisator. Hiervoor is enkel een toelating van de gemeente nodig. Er is geen wettelijke verplichting rond abonnementen. De private kermis wordt niet opgenomen in het gemeentelijk reglement.

Voor zowel een openbare als private kermis zijn volgende bepalingen van toepassing.

  • Als uitbater van een kermisattractie of kermisgastronomie met bediening aan tafel heb je een machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten nodig.
  • Als uitbater van een kermisgastronomie zonder bediening aan tafel is een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten vereist.

Deze machtiging kan je aanvragen bij een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.

Bij de verkoop van voeding moet je beschikken over een erkenning, registratie of toelating van FAVV (=Federaal Agentschap voor de veiligheid in de voedselketen).

Wil je gegiste en/of sterke dranken schenken, dan is een drankvergunning voor rondreizende drankgelegenheid vereist. Deze vergunning moet je aanvragen in de gemeente waar je gedomicilieerd bent. In Gingelom kan je hiervoor terecht bij de dienst burgerzaken.

Je moet ook in het bezit zijn van een verzekering voor Burgerlijke Aansprakelijkheid en brand, en indien van toepassing, een keuringsattest voor je gas- en/of elektriciteitsinstallatie.

Regelgeving