Machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten

Voor de uitbating van een kermisattractie of voor kermisgastronomie met bediening aan tafel heb je een machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten nodig.
Voor de uitbating van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel heb je een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten nodig.

De machtiging kan je aanvragen bij een erkend ondernemingsloket.

Voorwaarden

Een machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten als werkgever wordt verleend aan:

  • Een zelfstandige die voor eigen rekening een kermisactiviteit uitoefent.
  • Een ondernemer als verantwoordelijke voor het dagelijkse bestuur van de rechtspersoon.

De machtiging is persoonsgebonden.

Een machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten als aangestelde-verantwoordelijke wordt verleend aan:

  • Een werknemer die verantwoordelijk is voor de kermisattractie of eetkraam bij afwezigheid van de houder van de machtiging als werkgever.

Deze machtiging staat op naam van de werkgever of de onderneming voor wiens rekening men werkt. De machtiging is uitwisselbaar tussen aangestelde-verantwoordelijken.

Procedure

Je vraagt de machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten of ambulante activiteiten aan bij een ondernemingsloket naar keuze.

De machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten is slechts geldig wanneer de wettelijk voorziene bijhorende documenten in orde zijn.

Meebrengen

Volgende documenten dien je standaard mee te brengen:

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico ten opzichte van derden.
  • Bij verkoop van voeding: een registratie, erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).
  • Voor kermistoestellen die personen voortbewegen met een niet-menselijke energiebron is het voorleggen van een bewijs van risicoanalyse, opstellingsinspectie, onderhoud en periodiek nazicht verplicht.


Vóór je afspraak bij het ondernemingsloket neem je best telefonisch contact op met het ondernemingsloket en informeer je naar de benodigde documenten.

Bedrag

Een machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten kost:

  • € 150 voor een machtiging als werkgever.
  • € 100 voor een machtiging als aangestelde – verantwoordelijke.

Regelgeving


Contactinformatie