Occasionele verkoop met niet-commerciële karakter

Voor een occasionele verkoop met niet-commercieel karakter op het openbaar domein, moet je een aanvraag indienen bij de gemeente. Deze ambulante activiteit is vrijgesteld van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (=leurkaart) wegens zijn specifieke aard.

Bij een occasionele verkoop met niet-commercieel karakter die plaatsvindt in meerdere gemeenten in het Vlaams Gewest, zijn er twee mogelijkheden:

 • De aanvrager vraagt een vergunning niet-commerciële verkopen aan bij de gemeenten, wanneer een bijkomende toestemming van de gemeente nodig is.
 • De aanvrager vraagt een vergunning niet-commerciële verkopen aan bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen, wanneer de gemeente(n) zelf geen bijkomende toestemming afleveren.

Voorwaarden

Je hebt geen machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (=leurkaart) nodig voor een occasionele verkoop met een niet-commerciële karakter mits het behoud van het occasioneel karakter en indien de opbrengst bestemd is voor één van volgende, goede doelen:

 • Menslievend doel.
 • Sociaal doel.
 • Cultureel doel.
 • Sportief doel.
 • Educatief doel.
 • De verdediging en promotie van de natuur.
 • De verdediging en promotie van de dierenwereld.
 • De verdediging en promotie van een ambacht.
 • De verdediging en promotie van streekproducten.
 • Een humanitaire catastrofe.
 • Steun bij een ramp.
 • Steun bij belangrijke schade.
Er moet wel een toelating worden aangevraagd bij de gemeente. Deze beperkt zich tot het grondgebied van de gemeente.

Procedure

Voor het bekomen van een toelating voor een occasionele verkoop met niet-commercieel karakter op het openbaar domein neem je in eerste instantie contact op met de dienst wonen en leven via de hiernaast vermelde contactgegevens of per e-mail aan economie@gingelom.be.

Eens de aanvraag volledig is, beslist de gemeentebeslist over de toekenning van de toelating.

Volgende gegevens hebben we nodig om jouw aanvraag te vervolledigen:

 • De verantwoordelijke van de actie.
 • Het doel van de actie.
 • De plaats(en) waar de actie zal plaatvinden.
 • De periode(s) van verkoop.
 • De te koop aangeboden producten of diensten.
 • Een schatting van de hoeveelheid producten of diensten.

Regelgeving


Contactinformatie