Ambulante activiteit op rondtrekkende wijze

Bij een ambulante activiteit op rondtrekkende wijze verplaatst de handelaar zich langs een traject met meerdere verkooppunten, die telkens voor een bepaalde duur worden ingenomen.
Voor deze vorm van ambulante activiteit is een toelating van de gemeente nodig.

Voorwaarden

Om een ambulante activiteit op rondtrekkende wijze te kunnen uitoefenen heb je een ‘machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten’ (=leurkaart) nodig. Deze machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.

Bij de verkoop van voeding moet je beschikken over een registratie, erkenning of toelating van het FAVV (=Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen).

Wens je gegiste en/of sterke dranken te schenken, dan is een drankvergunning voor rondreizende drankgelegenheid vereist. Deze drankvergunning moet je aanvragen bij de gemeente waar je gedomicilieerd bent.

Je moet ook in het bezit zijn van een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en brand en, indien van toepassing, een keuringsattest voor je gas- en/of elektriciteitsinstallatie.

Procedure

Voor het bekomen van een toelating van ambulante activiteit op rondtrekkende wijze neem je in eerste instantie contact op met de dienst wonen en leven via de hiernaast vermelde contactgegevens of per e-mail aan economie@gingelom.be.

Eens de aanvraag volledig is beslist de gemeentebeslist over de toekenning van de toelating.

Meebrengen

Verzamel alvast de volgende documenten om jouw aanvraag te vervolledigen:

  • Een kopie van een machtiging als werkgever.
  • Een kopie van je eID.
  • Een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid (bewijs van een geldige dekking).
  • Een kopie van de brandverzekering (bewijs van een geldige dekking).
  • Een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing).
  • Een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing).
  • Een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (bij voeding).
  • Een drankvergunning voor rondreizende drankgelegenheid (indien van toepassing).

Regelgeving