Standplaats voor ambulante activiteit op openbaar- of privé domein

Voor een ambulante activiteit op het openbaar domein, bijvoorbeeld een (eet)kraam, moet je een toelating vragen bij de gemeente.

Voor de uitbating van een (eet)kraam op privé domein is er sprake van een ambulante activiteit, indien er op het privé adres geen vestigingseenheid staat geregistreerd in het KBO (=Kruispuntbank voor ondernemingen). Daarnaast moet het gaan om een kraam grenzend aan de openbare weg of een kraam gelegen op een commerciële parking. Voor deze ambulante activiteit is een toelating van de gemeente nodig.
Mocht er een vestigingseenheid op het privé adres in het KBO vermeld staan of grenst de locatie van de kraam niet aan een openbare weg, dan is er sprake van een geregistreerd verkooppunt en geen ambulante activiteit. Zodoende is er geen toelating van de gemeente nodig.

Voorwaarden

Om een ambulante activiteit te kunnen uitoefenen heb je een ‘machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten’ (=leurkaart) nodig. Deze machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.

Bij de verkoop van voeding moet je beschikken over een registratie, erkenning of toelating van het FAVV (=Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen).

Wens je gegiste en/of sterke dranken te schenken, dan is een drankvergunning voor rondreizende drankgelegenheid vereist. Deze drankvergunning moet je aanvragen bij de gemeente waar je gedomicilieerd bent.

Je moet ook in het bezit zijn van een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en brand en, indien van toepassing, een keuringsattest voor je gas- en/of elektriciteitsinstallatie.

Procedure

Voor het bekomen van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten neem je in eerste instantie contact op met de dienst wonen en leven via de hiernaast vermelde contactgegevens of per e-mail aan economie@gingelom.be.

Eens de aanvraag volledig is, beslist de gemeente over de toekenning van de machtiging.

Meebrengen

Verzamel alvast de volgende documenten om jouw aanvraag te vervolledigen:

  • Een kopie van een machtiging als werkgever.
  • Een kopie van je eID.
  • Een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid (bewijs van een geldige dekking).
  • Een kopie van de brandverzekering (bewijs van een geldige dekking).
  • Een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing).
  • Een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing).
  • Een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (bij voeding).
  • Een drankvergunning voor rondreizende drankgelegenheid (indien van toepassing).

Bedrag

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op € 6 dagvergoeding per standplaats.
De som die per kwartaal moet betaald worden, wordt berekend aan de hand van de machtiging, die vermeldt op welke dagen de belastingsplichtige effectief van het openbaar domein zal gebruik maken.

Regelgeving