Transgender

Komt het geslacht in je geboorteakte niet overeen met je genderidentiteit?
Dan kan je dat zonder medische voorwaarden laten aanpassen in de geboorte akte en op je elektronische identiteitskaart (eID).

Waar rekening mee houden

Wie kan dit aanvragen?

 • Een meerderjarige Belg.
 • Een ontvoogde minderjarige Belg.
 • Een meerderjarige niet-Belg ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
 • Een niet-ontvoogde minderjarige Belg of vreemdeling vanaf 16 jaar, bijgestaan door de ouders of wettelijke vertegenwoordiger of voogd ad hoc. Zij moeten dan ook een verklaring kunnen afgeven van een kinder- en jeugdpsychiater die bevestigt dat het gaat om een vrije en bewuste keuze.

Wat moet ik doen

De aangifte

Je doet aangifte van je wens om officieel van geslacht te veranderen.

 • Je gaat langs bij de dienst burgerzaken van de gemeente waar je ingeschreven bent. 
 • Je overhandigt een verklaring waarin staat dat je er al een hele tijd van overtuigd bent dat het geslacht vermeld in de geboorteakte niet overeenstemt met je innerlijk beleefde genderidentiteit. In de verklaring bevestig je dat je wenst dat dit administratief en juridisch wordt aangepast.
 • We informeren je over het verdere verloop van de procedure en de gevolgen en nemen akte van de verklaring.
 • Je ontvangt hiervan een ontvangstbewijs waarin verwezen wordt naar de brochure die meer informatie geeft over de administratieve en juridische gevolgen van de aanpassing van de geslachtsregistratie. 
 1.  

Opmaak van de akte

Je verschijnt een tweede keer voor de ambtenaar van de burgerlijke stand en bevestigt je eerste verklaring.

 • Je gaat langs bij burgerzaken, minimum 3 en maximum 6 maanden na de aangifte.
 • Je overhandigt een tweede verklaring die je eerdere overtuiging bevestigt.
 • Je bevestigt dat je je bewust bent van de administratieve en juridische gevolgen en van het onherroepelijke karakter van de aanpassing van de geslachtsregistratie.
 • Daarna volgt de opmaak van de akte tot aanpassing van de geslachtsregistratie. 
 1.  

Afhandeling

Van zodra je geslachtswijziging geregistreerd is, moet je je identiteitsdocumenten vernieuwen: elektronische identiteitskaart (eID), reispas (paspoort), rijbewijs, …

Wat meebrengen

 • Elektroniche identiteitskaart (eID) van de aanvrager.
 • Ingevulde verklaringen. 

Kostprijs

De geslachtswijziging is gratis.

Let op! Hou er rekening mee dat, van zodra je geslachtswijziging geregistreerd is, je je identiteitsdocumenten moet vernieuwen: elektronische identiteitskaart (eID), reispas (paspoort), rijbewijs,...  Deze vernieuwingen zijn wel betalend.


Contactinformatie