Vaste standplaats kermisattractie voor de openbare kermis(sen)

Voor een standplaats op de openbare kermis moet je je kandidaat stellen bij de gemeente. Je hebt volgende mogelijkheden:

 • Een abonnement voor een standplaats.
 • Een standplaats voor de duur van de kermis (“blauwe zone”).

Een standplaats wordt toegewezen na bekendmaking van een vacature. Indien er kort (15 dagen) voor de opening een plaats vrijkomt, kan er gewerkt worden met spoedprocedure.

Een abonnement is de algemene regel en wordt toegewezen als je 3 jaar na elkaar eenzelfde standplaats in de abonnementszone hebt ingenomen. Een abonnement is 5 jaar geldig en wordt na afloop stilzwijgend verlengd.

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een standplaats op de openbare kermis moet je in het bezit zijn van:

 • Een machtiging als werkgever tot het uitoefenen van kermisactiviteiten. Dit geldt bij de uitbating van een kermisattractie of kermisgastronomie met bediening aan tafel.

OF

 • Een machtiging als werkgever voor het uitoefenen van ambulante activiteiten. Dit geldt voor kermisgastronomie zonder bediening aan tafel.

Procedure

Voor het bekomen van een standplaats neem je in eerste instantie contact op met de dienst wonen en leven via de hiernaast vermelde contactgegevens of per e-mail aan economie@gingelom.be.

Eens de aanvraag volledig, is beslist de gemeente over de toekenning van de standplaats.

Meebrengen

Verzamel alvast de volgende documenten om jouw aanvraag te vervolledigen:

 • Een kopie van een machtiging als werkgever.
 • Een kopie van je eID.
 • Een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid (bewijs van een geldige dekking).
 • Een kopie van de brandverzekering (bewijs van een geldige dekking).
 • Een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing).
 • Een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing).
 • Een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (bij voeding).
 • Een drankvergunning voor rondreizende drankgelegenheid (indien van toepassing).

Regelgeving